Vinagre d´alcohol per l´agricultura

Sostenibilitat

La sostenibilitat és una de les premisses fonamentals de BioVinegar, una empresa activament compromesa des de la seva creació amb la preservació del medi ambient i la comercialització de productes a partir del vinagre d’alcohol que són respectuosos amb l’entorn.

 En la nostra empresa vam mostrar el màxim respecte per l’entorn natural. Les comunitats on es desenvolupen les activitats, els empleats, l’entorn social, etc.

Així, fruit d’aquesta conscienciació, hem desenvolupat els nostres productes, contribuint a la seguretat alimentària i ajudant a prevenir i corregir la degradació del sòl i dels nostres parcs i jardins.

Misión BioVinegar alcohol de vinagre icono

Visión BioVinegar alcohol de vinagre icono

Valores BioVinegar alcohol de vinagre icono

MISSIÓ: Ser un referent en solucions naturals innovadores utilitzant el vinagre d’alcohol d’origen vegetal, residu zero, centrades en la protecció del cultiu, que permetin al productor millorar la qualitat i de la rendibilitat de les seves collites respectant el medi ambient.

VISIÓ: Ser el referent nacional en un termini de 2 anys, mitjançant un creixement sostingut i sostenible, generador de valor i sentiment de pertinença a la cultura de conservació del medi ambient.

VALORS:
  • INNOVACIÓ
  • ORIENTACIÓ AL CLIENT
  • PROXIMITAT I FLEXIBILITAT
  • C OMPROMÍS I RESPONSABILITAT

¡Els nostres productes no deixen petjada!

Objectius prioritaris

 L’objectiu de l’agricultura sostenible és produir aliments de manera eficaç i productiva, però conservat i millorant el medi ambient i les comunitats locals i sempre tenint en compte els requisits de les Parts Interessades de l’Empresa. El nostre concepte d’agricultura inclou activitats com procurar que els inputs de fertilitzants, fungicides i bactericides siguin el més ecològics possible, però que segueixin produint cultius d’alt rendiment i de bona qualitat; garantir que es minimitzen els efectes adversos sobre el medi ambient i ajudar a millorar les condicions dels membres de la comunitat local, també en el manteniment dels nostres parcs i jardins.